Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi về bất kỳ điều gì liên quan đến công ty, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ đến ngay với bạn!


Cộng tác với chúng tôi bạn sẽ luôn hài lòng !

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DỊCH VỤ MINH THÁI
Số 4, Đường 4
    Phường Bình An, Quận 2
    Hồ Chí Minh
    Việt Nam
0989493779
ceo@minhthai.com.vn
Google Maps